Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Markéty Teplé:

  • úterý 10.40 – 11.30
  • pátek 12.45 – 15.00
  • po předchozí domluvě kdykoliv v kabinetě č. 2 – 1. mezipatro staré budovy
Mgr. Markéta Teplá