Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Markéty Teplé:

  • úterý 10:40 – 11:30
    pátek 12:45 – 15:00
  • po předchozí domluvě kdykoliv v kabinetě č. 2 – 1. mezipatro staré budovy
Mgr. Markéta Teplá