Jako v předchozích letech, tak i na rok 2018 plánuje Gymnazijní společnost podpořit sociálně slabší studenty v účasti na plánovaných kurzech a exkurzích. Níže jsou k dispozici podrobnější informace k podávání žádostí o sociální výpomoc na rok 2018.

soc_vypomoc_vyzva2018

Mgr. Martin Dojiva