Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

–         Dle školského zákona je povinně zřízena na všech základních a středních školách.

–         Funkční období členů rady jsou tři roky.

–         Rada schvaluje výroční zprávu školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

–         Vyjadřuje se k vzdělávacímu programu, koncepčnímu záměru školy.

–         Projednává inspekční zprávy, hospodaření školy, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům správy.

Výsledky voleb do školské rady 2017:

Výsledky voleb 2017

 

Rada se schází dle potřeby, v případě podnětů k práci nás prosím kontaktujte na: dvorackova@gzastavka.cz.

 

Školská rada nyní pracuje v tomto složení:

zástupci zřizovatele:

  • Mgr. David Dallago
  • Bc. Petr Ženožička
  • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

zástupci rodičů:

  • Simona Bogdány
  • MUDr. Blanka Ondroušková
  • Pavel Studýnka

zástupci pedagogů :

  • Mgr. Eva Konečná
  • Mgr. Martina Dvořáčková
  • Mgr. Renata Hemalová

 

Mgr. Martina Dvořáčková, předsedkyně rady

Free Online Tool to Create Auto Discovery Code for RSS Feeds

The free auto discovery tool automatically creates the code necessary for the auto discovery of RSS feeds on a website.

December 5, 2006; 01:23 AM

Increase the number of RSS subscribers by adding autodiscovery code to your website. wholesale nhl jerseys NotePage has made a free online tool that automates the creation of the auto discovery code for RSS feeds.

RSS Software

The free auto discovery tool automatically creates the code necessary for the auto discovery of RSS feeds on a website. Simply enter the title, and the URL of the RSS feed and a code will then be generated based on the information entered. The code can then be entered in the “header” section of an HTML web page, to assist wholesale jerseys from china RSS readers in automatically detecting the presence of an RSS feed for that website.

Many RSS Readers can automatically discover that an RSS feed is available for a specific website and notify the website visitor if the auto discovery code is in place. Browsers and aggregators including FireFox, Safari and IE 7 are just a few applications that will take advantage of the presence of RSS auto discovery code. FeedForAll’s software enables webmaster to create, edit, manage and publish RSS feeds. RSS has evolved into a popular means to syndicate headlines cheap jerseys from china and distribute content on the Internet. at PO Box 296, Hanover, MA 02339. Phone: 781 829 0500. Fax: 781 582 1869.

Evaluation Copies Available on Request

About NotePage, Inc.

NotePage, Inc. is a Hanover, Massachusetts company specializing in communication software solutions. (4) FeedForDev, a development component that integrates RSS into software applications (5) PageGate, a network paging and SMS gateway that allows for text or SMS messages to be sent via a number of interfaces, and (6) NotePager Pro, a cheap jerseys free shipping desktop application that sends messages to pagers, cellular phones, and PIMs.Articles Connexes: