Konzultační hodiny školního metodika prevence Mgr. Radka Malého:

  • úterý 8.45 – 9.30
  • po předchozí domluvě kdykoliv v kabinetě č. 6 – kabinet biologie v přízemí

Mgr. Radek Malý