Konzultační hodiny školního metodika prevence Mgr. Radka Malého:

  • pondělí 10.40 – 11.25
  • po předchozí domluvě kdykoliv v kabinetě č. 6 – kabinet biologie v přízemí

Mgr. Radek Malý