Rozhodnutí ředitele 1/1819, kterým se vydává seznam literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019: 1-1819 seznam literárních děl k maturitní zkoušce

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy