6 – 1718 o bezhotovostních platbách na účet školy

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy