Odkaz na stránky projektu: ucimesemedia.cz.

Naší škole byl schválen grantový projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Byl přijat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt Implementace mediální výchovy do vzdělávání na základních a středních školách má pracovní název

Učíme (se) média

Cílem projektu je vytvořit koncepci zavádění mediální výchovy s podporou informačních a komunikačních technologií do prostředí základních a středních škol. V rámci projektu také budeme spolupracovat s partnerskou školou MŠ a ZŠ pro tělesně postižené na Kociánce v Brně. Pedagogové se zúčastní odborných přednášek, spolu se studenty se budou setkávat na workshopech, kde při týmové práci vzniknou např. nové učební materiály. Žáci se naučí kriticky zpracovávat informace, využívat nové technologie, prezentovat výsledky své práce, budou mít příležitost seznámit se s odlišným prostředím handicapovaných dětí.

Studenti naší školy mohou také navštěvovat kroužek Tvorba školního časopisu, Kroužek filmové výchovy a kroužek Práce na elektronické kronice školy.

Celý projekt úzce souvisí se zaváděním mediální výchovy do výuky, jednoho z důležitých témat našeho školního vzdělávacího plánu.

Do projektu se zapojí asi 1 000 žáků a studentů základních a středních škol z Jihomoravského kraje.

Mgr. Martina Dvořáčková

How to Take BSN N

Taken before your workout, this supplement is supposed to improve your energy and end results, according to the BSN website. Consult your doctor before adding any dietary supplements to your diet.

The BSN website recommends that you take the supplement 20 to 30 minutes before wholesale jerseys shop your workout. Simply mix a scoop of the supplement in 4 to 6 ounces of water. The manufacturer recommends not to shake the supplement to mix but to stir it with a spoon. You should not take more than 2 scoops at a time or in a day. The supplement also contains a variety of vitamins and wholesale nfl jerseys from china minerals, including vitamin D, thiamin, niacin, folic wholesale jerseys china acid, vitamin B 12, vitamin wholesale cheap nfl jerseys B 6, pantothenic acid, calcium, potassium and magnesium. MedlinePlus advises a moderate amount of caffeine, which is about 500 milligrams, a day is safe for most adults. Getting too much caffeine in the diet may lead to anxiety, insomnia, restlessness, upset stomach or an increase in heart rate.Articles Connexes: