Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace  ve školním roce 2018/2019  otevře 1 třídu šestiletého vzdělávacího oboru s rozšířenou výukou jazyků nebo informatiky pro žáky s ukončenou sedmou třídou základní školy a 1 třídu čtyřletého vzdělávacího oboru pro absolventy devátých tříd základní školy.

 

název oboru kód oboru forma studia délka vzdělávání počet přijímaných uchazečů
Gymnázium 79-41-K/61 denní šest roků 30
Gymnázium 79-41-K/41 denní čtyři roky 30

 

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka pořádá přijímací zkoušky ve dvou termínech (viz Termíny přijímacích zkoušek).

V přijímacím řízení v roce 2018 je povinná jednotná přijímací zkouška v oborech zakončených maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání.

Přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů  Český jazyk a literatura (60 minut) a  Matematika a její aplikace (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jednotná zkouška se koná podle § 60 odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka nebude v 1. kole přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2018/2019 vypisovat vlastní školní přijímací zkoušku.  

Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů z celostátně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a matematiky (po přepočtu) a dalších bodů získaných dle uvedených kritérií (viz Kritéria).

Podrobnosti k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) včetně ilustračních testů a testů řádných termínů pilotního a pokusného ověřování organizace přijímacího řízení v předchozích letech.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Zkoušky se uskuteční ve dvou řádných termínech, při řádně omluvené neúčasti v náhradních termínech.

délka studia 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
šestileté 13. 4. 2018 17. 4. 2018 10. 5. 2018 11. 5. 2018
čtyřleté 12. 4. 2018 16. 4. 2018 10. 5. 2018 11. 5. 2018

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2018 pro šestileté studium najdete ZDE.
Kritéria přijímacího řízení 2018 pro čtyřleté studium najdete ZDE.

Potvrzení lékaře na přihlášku o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy