Oznamujeme změnu názvu naší školy. Od 1. 7. 2015 se podle nové zřizovací listiny vydané naším zřizovatelem mění název naší školy na „Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace“.

PhDr. Petr Kroutil, ředitel školy