Zvýšení informovanosti veřejnosti prostřednictvím školního časopisu

Na škole je tradice vydávání Gymnazijních novin založená před 40 lety prof. Kožmínem. Hlavní náplní byly a jsou velmi pěkné slohové práce. V předchozích letech příspěvky (texty i obrázky) zpracovávali žáci v prostředí textových editorů, tiskli doma na vlastní tiskárně, doplňovali amatérsky zpracovanými fotografiemi. Jednotlivé úkoly pro přispěvatele jsou zadávány nahodile. Noviny jsou umístěny na 5 nástěnkách ve škole a veřejnost se s nimi může seznámit pouze při dnech otevřených dveří a třídních schůzkách. Záměrem bylo vytvořit koncepci nového moderního školního časopisu a začít ho pravidelně (čtyřikrát do roka) vydávat. Vytvořili jsme nový školní časopis s názvem Scool!, jehož obsahem jsou práce studentů, reportáže ze školních akcí a soutěží. Počítáme rovněž s rubrikami, kde by svoje názory sdělili rodiče, rada školy, zaměstnanci školy, bývalí absolventi. Časopis obashuje i práce, jejichž publikace není vhodná v elektronické podobě (například na webových stránkách – délka textů, charakter výtvarných prací). V rámci projektu byl vytvořen metodický postup, jak zpracovat školní časopis a tento ověřen na kroužku studentů z různých ročníků. Tento materiál poskytneme učitelům a žákům z jiných škol celé ČR, kteří chtějí začít vytvářet školní časopis. Zájemci si mohou o metodickou příručku napsat na adresu řešitelek. Iniciativou studentů vznikly také speciální stránky časopisu Scool! na adrese www.scool.ic.cz si můžete přečíst nejnovější informace z tvorby časopisu, informace o nových číslech, zapojit se do diskuze apod.

Stránky školního časopisu SCOOL!: www.scool-mag.net

Řešitelky projektu: E. Kokešová kokesova@gzastavka.cz, M. Dvořáčková dvorackova@gzastavka.cz, L. Brestičová bresticova@gzastavka.cz

 

 

Energize Your Business And Brands With These Exceptional Internet Marketing Tips

When done right, Internet marketing can rake in huge profits. You have a limitless amount of possibilities for business ventures on the Internet. Nevertheless, they will all take a sincere effort on your part. Since time is a valuable resource, you need to manage it wisely. Use the tips offered here to help you properly manage your valuable time as you market your business.

Building a good reputation with customers is vital in internet marketing. The Internet cheap jerseys china is above all else a tool for people to communicate with each other. Customers satisfied with a particular website will mention it favorably all over the Internet. Conversely, dissatisfied customers will register their displeasure far and wide. A good internet marketing plan looks to maximize the former and minimize the latter.

Use offline advertising to get traffic to your site. Because you’re doing internet marketing, you might forget that you have the offline world available to you as well. You have customers all over; they read offline magazines and newspapers. Placing advertising where they already look every day will cheap jerseys mean more visitors and ultimately more sales.

Keep in mind that the internet is always evolving and that new websites and new ways of communicating are always appearing. You should try new techniques for every new tool that appears. Some new tools are definitely not good for marketing, but you have to try until you find something that works.

If you have a large cheap jerseys china employee base, think about installing a chat option on your website, which can improve the ways that you provide services to your client. Always have someone who is very knowledgeable at your company, working to answer questions on chat,in order to improve the functionality, sensibility and service, of your organization.

Post video on your website and on video sharing websites. Video is a big draw to customers. Plus by having it on various video sharing cheap nhl jerseys china websites, you’ll have another avenue for people to discover your business. Try reviewing new products on a weekly basis or have weekly interviews with people involved with your business.

As a start up Internet marketer, you aren’t a large company yet, but your business doesn’t know that. Customers don’t want to buy from know nothings.

To market successfully on the Internet, be able to answer this question: What is your primary goal? In order to be successful selling anything, you need to have a specific target. So quantify exactly where you’re aiming. Know whether you want to sell 5 copies of your e book a day, if you want to make sure 80% of your customers visit and read a certain Web page or if you want to grow your mailing list to 300 subscribers in the next three days. Once you know your goal, you can make a good plan for getting there.

When trying to get site visitors to sign up for your email lists in order to market your products directly, offer an incentive to encourage them to opt in. If a reader believes there is something in it for them, such as a contest entry or free information, they will be more likely to sign up for and read the emails.

Becoming financially independent is everybody’s dream. Internet marketing can make this possible, but it can turn into a real nightmare for people if they approach Internet marketing without the proper education. Articles like these give you a good point from which to start, but it’s up to you to make sure that you’re really following through on the advice.Articles Connexes:

Online audio book rental services

Online audio book Cheap Custom Jerseys rental services are becoming a widespread phenomenon more and more people get to know the numerous benefits of using online audio book rentals. So what exactly are these online audio book rental services and will you get benefit from them? Read on and find out the answers for your questions.

Online audio book rental services are libraries of audio books, meaning services which give you the possibility to borrow an audio book for a limited period and then replace it with a new audio book. There are online audio book rental services which supply downloadable audio books, audio book cd rentals, books on tapes rental or all wholesale jerseys outlet three of them. You can download the audio book or have the new audio book sent to your mail box and sending back the old rental audio book.

We strongly advise you Cheap Jerseys to consider using one of the wholesale nba jerseys china online audio book rental services if you answer yes to at least one of the following questions:

1. Are you a “book worm” buying and reading a lot of books and paying too much money for it? Online audio book rental services are the cheapest way to get new books.

2. Cheap Custom NFL Jerseys Do you have no time to read? Online audio book rental services optimize your efficiency and time management by cheap jerseys shop enabling you to listen to audio books in wasted hours like driving through the heavy traffic, exercising in the gym etc.

Listen to the latest professional journals; listen to the latest Harry Potter audio book etc.

3. Are you looking for educational activities for your children? cheap jerseys Online audio book rental services enable you to teach your children foreign languages, to let them listen to audio books that they can not read yet and they more than all, audio books keep your children quite and pleased.

4. Do you know any elderly persons who would like to read but are physically disables (have eye problems or blindness)? Online audio book rental services are the perfect solution for this population as well. Renting an audio book is so easy and cheap cheap nhl jerseys china they cheap jerseys china would love it.

I am sure you are convinced by now. Try it. There are some online audio book rental services that give you a free trial. It could also be a great present to any of your family members or friends. has wholesale nfl jerseys executed an independent research to find the best place to get audio books from.Articles Connexes: